Advisering

De notaris is bij uitstek toegerust om cliënten te adviseren op een bepaald juridisch vlak, omdat de notaris met veel verschillende rechtsgebieden te maken heeft.
Niet alleen rechtsregels die gaan over familiezaken of eigendom kent de notaris goed, maar ook van veel fiscale regels weet hij af.

Zo kan hij adviseren over de beste inhoud van een testament, met inachtneming van de fiscale regels en tevens rekening houdend met de betreffende familieverhoudingen.
Aanvullend maakt hij bijvoorbeeld schenkingsplannen, ter voorkoming van (te)veel heffing van schenkbelasting of toekomstige erfbelasting en/of Inkomstenbelasting.

Wij adviseren u graag

Estateplanning

Een van de gebieden waarop de notaris zich kan specialiseren is genaamd ‘estateplanning’.
Bij estateplanning wordt onderzocht op welke manier het vermogen van een generatie zo goedkoop mogelijk (tegen zo weinig mogelijk belastingheffing) kan toekomen aan de volgende generatie.
Daarbij spelen de familieverhoudingen natuurlijk ook een rol.

Om een goed advies te kunnen maken, zijn vaak meerdere besprekingen nodig en moeten op basis van informatie van cliënten diverse berekeningen worden gemaakt.

Afwikkeling van nalatenschap

Aangezien de gezinsverhoudingen de laatste tijd veranderen, komt het nu vaker voor dat bijvoorbeeld een kind in een testament wordt onterfd.
Dat kind heeft wel recht op een zogenaamde ‘legitieme portie’. De berekening van die legitieme portie vergt veel kennis van het erfrecht.

Geregeld wordt de notaris gevraagd om de belangen van een onterfd kind te behartigen in het kader van de berekening van zijn/haar legitieme portie. De notaris is in dat geval ‘partijnotaris’, omdat hij, anders dan normaal, maar voor één partij optreedt.

Second opinion op alle rechtsgebieden

Ook op andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van registergoed, kan de notaris een second opinion afgeven over een advies dat iemand heeft gekregen van een andere jurist.
Dat kan vaak nog andere gezichts- of aandachtspunten opleveren, die van waarde kunnen zijn voor de betreffende cliënt.

Maak een afspraak

We adviseren u graag verder bij het regelen van al uw zaken.

Neem contact op voor vragen of het maken van een afspraak.